müslim zühd 1

Dünya müminin zindanı, kafirin de cennetidir

9 Mayıs 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı