müslim zühd 1

Dünya müminin zindanı, kafirin de cennetidir

5 Mayıs 2022 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı