müslim zühd 1

Dünya müminin zindanı, kafirin de cennetidir

5 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı