Bir şey yedikten veya içtikten sonra hamd ve şükür

Bir şey yedikten veya içtikten sonra hamd ve şükür

Müslümanın kanı, ırzı ve malı
Müslümanların birbiri ile savaşması
Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlarının birbirlerini uykusuzluk ve ateş içerisinde kalmaya çağırdığı bir vücut gibidirler
Huzurlu bir namaz için
Müslim Zikir 89