Bir şey yedikten veya içtikten sonra hamd ve şükür

 Bir şey yedikten veya içtikten sonra hamd ve şükür
Müslim Zikir 89