Müsned 1 307

Allah’ın emir ve yasaklarını gözet ki; O’nun yardım ve desteğini daima karşında bulasın

15 Ocak 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı