Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır

 Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır