nahl 125

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır

8 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı