Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar

17 Nisan 2022 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı