Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar

14 Mayıs 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı