Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile, çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir

Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile, çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir

Kuran ve Sünnet, Ayeti Kerime, Hadisi Şerif, Esmaül Hüsna, Dua #kuranvesunnet #kuranvesunnet2e

Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tastamam ödenir
Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?
Allah’a (c.c) itaat edin, Peygamber’e (s.a.s) itaat edin
Sadece kulluk etmemiz için yaratılmışız
Kuran ve Sünnet, Ayeti Kerime, Hadisi Şerif, Esmaül Hüsna, Dua #kuranvesunnet #kuranvesunnet2e
%d blogcu bunu beğendi: