nasr 3

Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile, çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir

1 views