nasr 3

Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile, çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir

11 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı