Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler

Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler

Müminler kardeştirler
Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı)
Sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı
Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar