Hiç şüphesiz Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz, bunun dışında kalanlar ise, dilediğini bağışlar

Hiç şüphesiz Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz, bunun dışında kalanlar ise, dilediğini bağışlar

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ediyorlar, ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin
Yaşatan da, öldüren de Allah’tır, Allah, yaptıklarınızı görmektedir
Allah’ım, zikretmek, şükretmek ve ibadet etmek için bizlere yardım eyle
Allah’ı bırakıp da kiminiz kiminizi ilahlaştırmasın