Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır, Vekil olarak Allah yeter

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır, Vekil olarak Allah yeter

Onlar, Allah’ın yanı sıra başka bir ilaha yalvarmazlar, haksız yere cana kıymazlar, zina etmezler
Allah kuluna kafi değil mi?
Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah’tır
Müminlerden iki grup savaşırsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin