Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar

 Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar