Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar

 Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar