İman edip salih amel işleyenleri, içlerinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız

 İman edip salih amel işleyenleri, içlerinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız