Emanetlerin ehline teslim edilmesi ve adaletle hükmedilmesi

28 Mart 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı