Emanetleri ehline verin, adaletle hükmedin

Emanetleri ehline verin, adaletle hükmedin

Allah için şahitlik eden kimseler olun
Müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırsa aralarını düzeltin
Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun
Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin, adaletli olun