Emanetleri ehline verin, adaletle hükmedin

 Emanetleri ehline verin, adaletle hükmedin