Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları, inanıyorsanız Kuran ve Sünnete götürünüz

 Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları, inanıyorsanız Kuran ve Sünnete götürünüz