İman edenler, Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de tagut yolunda savaşırlar, o halde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de tagut yolunda savaşırlar, o halde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın

Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar, kim Allah yolunda öldürülür veya galip gelirse biz ona ilerde büyük bir ödül vereceğiz
“Sen mümin değilsin” demeyin
Kim Allah yolunda göç ederse bir çok barınak ve elverişli geçim imkanları bulur
Benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin suçlarını elbette örteceğim