nisa 93

Kim de bir mümini kasten öldürürse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir

31 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı