Kim de bir mümini kasten öldürürse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir

 Kim de bir mümini kasten öldürürse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir