nisa 93

Kim de bir mümini kasten öldürürse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir

1 views