nur 4

İffetli kadınlara zina isnat edip de, sonra dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun, ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin

12 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı