İffetli kadınlara zina isnat edip de, sonra dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun, ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin

 İffetli kadınlara zina isnat edip de, sonra dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun, ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin
nur 4
nur 4