Oruç sayılı günlerdir… Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır

 Oruç sayılı günlerdir… Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır

Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.