Rabbimiz; Dua edin duanızı kabul edeyim

Dua; Cehennem fitnesi, cehennem azabı, zenginlik ve fakirliğin şerri
Kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken melekler: ‘Ne halde idiniz’derler, ‘bizler yeryüzünde ezilmiş kimselerdik’ diye cevap verirler, Allah’ın yeri geniş değil miydi ki oralara göç edeydiniz’ derler
Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür, cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır
Müslümanların birbiri ile savaşması