Rabbimiz her an gözetlemektedir

“Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz iyi davrananlarla beraberdir.”
Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele
Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin
Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir