Rabbinize alçak gönüllü olarak yürekten ve sessizce dua edin

Her kim duaların kabulünü, gam ve üzüntülerin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin
Beddua etmeyiniz, duaların kabul olunacağı bir saate rastlanırsa kabul olmuş olur
EL MUCİB
Dua ediniz ve salihlerin duasını almaya bakınız