Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? (14-16)

Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? (14-16)

Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar
Her nefis ölümü tadacaktır
Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır
Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır