Allah’ın hükümranlığını aşmak ve verdiği hükümden kaçmak asla mümkün değildir

6 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı