Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır

 Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır