rahman 46

Rabbinin huzurunda duracağından korkan kimseye iki cennet vardır

26 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı