Rabbinin huzurunda duracağından korkan kimseye iki cennet vardır

 Rabbinin huzurunda duracağından korkan kimseye iki cennet vardır