Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir

3 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0