saf 2-3

Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?

29 Ağustos 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı