Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar, halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar, halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır

Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler
Kafirlerin yeryüzündeki güçlerin karşı konulmaz olduğunu sanmayınız
Savaşta cemaatle namaz
Kafirlere yaptıkları süslü gösterilmiştir