Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah (cc)’dır

 Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah (cc)’dır