Musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir, O, yine de çoğunu affeder.

 Musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir, O, yine de çoğunu affeder.

“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.” ( Şura 30 )