ER RAHİM

(Bağışlayan – Esirgeyen) : “Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir.” Ahiret yurduna yalnızca mümin kullarına merhamet eden, günahları af ve mağfiret edip bağışlayan yüce Rahîm O’dur. “Allah’ım, Beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet ve bana rızık ver.” (Hadis-i Şerif- Ebu Davud, Salat, 145) İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru Devamı…

EL HAMİD

EL HAMİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Övülmeye lâyıktır. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Her türlü hamde lâyık olan O’dur. Zatında övülmeye tek lâyık olan yüce Hamîd O’dur. O alemlerin Rabbidir. Yüce arşın tek sahibi O’dur. “Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olan, Hesap gününün sahibi olan Allah’a Devamı…