EL MUHYİ

EL MUHYİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Mahlûkatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, yaşatan demektir. Hayata kavuşturan, canlılara hayat veren. Hayatı yaratan, canlılığı meydan getiren, ölüleri  dirilten, can veren ve canlandıran O’dur. “Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O, onları Devamı…

EL MUKTEDİR

Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında her şeye boyun eğdiren, gücü altında tutan, istediği gibi tasarruf eden, iktidarı ve kudreti sonsuz olan. “Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.” (Kehf, 45. Ayet Meali) Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği Devamı…