Etiket: ali imran 26

EL ALİYY

Yazar Kuran ve Sünnet

Allah’u Teâla Azze ve Celle her şeyden üstün ve yücedir. “Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.” (Nisa Suresi : 34. Ayet…

EL MUIZ

Yazar Kuran ve Sünnet

İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren. Dilediğini aziz eden, izzet veren “De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine…

EL KABID

Yazar Kuran ve Sünnet

Dilediğini sıkan, daraltan O’dur. Lütuf ve hikmetletiyle kullarına vermiş olduğu maddi manevi rızıkları sıkan, tutan, daraltan, zorlaştıran O’dur. “Allah, darlık…

EL MELİK

Yazar Kuran ve Sünnet

Her şeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı. Görüne ve görünmeyen alemlerin sahibi. Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı. Allah’ın, ne…

MALİK-ÜL MÜLK

Yazar Kuran ve Sünnet

Mülkün, her varlığın sahibi Allah Teâlâ mülkün sâhibi ve hükümdârıdır. Dilediği gibi tasarruf eder. O’nun bu tasarrufuna hiçbir kimsenin itiraz…

EL METİN

Yazar Kuran ve Sünnet

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Sağlam, kuvvetli, çok güçlü her daim sapasağlam olan Metîn’dir. Çok sağlam, hiç sarsılmayan…