Allahın sevdiği
  • Allah kulunu sevdiği vakit, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur

    Allah kulunu sevdiği vakit, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur

  • Dininden kim dönerse bilsin ki, Allah, sevdiği ve onların O’nu sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü, Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan bir millet ge­tirir.

    Dininden kim dönerse bilsin ki, Allah, sevdiği ve onların O’nu sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü, Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan bir millet ge­tirir.