Allahın yüceltmesi
  • Sadaka vermekle mal eksilmez, Allah affeden kulunun değerini artırır, Allah kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir

    Sadaka vermekle mal eksilmez, Allah affeden kulunun değerini artırır, Allah kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir