Allah her şeyi bilendir
  • Allah’ın izni olmaksızın hiç bir musibet isabet etmez, kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür

    Allah’ın izni olmaksızın hiç bir musibet isabet etmez, kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür

  • Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, O onları sever, onlar da O’nu severler

    Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, O onları sever, onlar da O’nu severler