Allaha sığınma
  • Allah’ım, dayanılmayacak dertten, helake götürecek zorluktan ve felaketten Sana sığınırız

    Allah’ım, dayanılmayacak dertten, helake götürecek zorluktan ve felaketten Sana sığınırız

  • Allah kulunu sevdiği vakit, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur

    Allah kulunu sevdiği vakit, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur