duaların kabulü
  • Her kim duaların kabulünü, gam ve üzüntülerin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin

    Her kim duaların kabulünü, gam ve üzüntülerin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin