Ezanı işittiğiniz zaman sizde müezzinin söylediklerini tekrar ediniz