EL GANİYY

Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan. Zengin hiç bir şeye muhtaç olmayan. “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.” (Fâtır, 15. Ayet Meali) “Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah size muhtaç değildir.” (Zümer, 7. Ayet Meali) Yerin, göğün sahibi Yüce Allah, zenginliğinden dilediği kuluna vererek Devamı…

EL HAMİD

EL HAMİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Övülmeye lâyıktır. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Her türlü hamde lâyık olan O’dur. Zatında övülmeye tek lâyık olan yüce Hamîd O’dur. O alemlerin Rabbidir. Yüce arşın tek sahibi O’dur. “Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olan, Hesap gününün sahibi olan Allah’a Devamı…