EL HALİM

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren yani Yumuşak huyluluk sahibi anlamına gelir. Allah’ın acıması ve bağışlaması onun öfkesinden daha da önde olan, yumuşaklık sahibi olan, Halim’dir. ‘Şüphesiz O, halimdir, çok bağışlayıcıdır.’ (Fatır, 41. Ayet Meali) Cenab-ı Hak Halim’dir; hilmi çok olandır. Günahkârların cezalarını derhal verme iktidarında olduğu halde Devamı…

EL MUAHHİR

Dilediğini geri bırakan, tehir eden Allah Teâlâ istediği kulunu ileri, istediği kulunu geri alır. Kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda sonuçlandırmaz, Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri sezmeye çalışmalıdır Müslüman. Yaptığımız duaların kabulü veya ertelenmesi de yine onun bize olan merhametinin eseridir. O’nun takdirini saygı ile karşılayıp bu ertelemeyi O’ndan olduğu Devamı…