güzel ahlak
  • Allah’ım, Senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum

    Allah’ım, Senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum

  • İyilik güzel ahlaktan ibarettir, günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir

    İyilik güzel ahlaktan ibarettir, günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir