kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran