EL HABİR

Olmuş olacak her şeyden haberdar. Kâinattaki bütün gizli işlerden,  geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar anlamına gelir. “Bilmez mi o yaradan ki o her şeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdardır.“ (Mülk Suresi : 14. Ayet Meali ) Günah işleyeceğiniz vakit El-Habir ismi aklımıza gelsin. Çünkü Allah gizli açık olan Devamı…

EL LATİF

Lutuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen Lütfeden – Lütufkâr: Yüce Allah tüm faydalı, hoş güzellikleri kullarına hayır ve iyiliklerle ihsan eder. Her işin inceliğini bilip, hiç umulmadık yoldan kullarına iyilik ulaştıran Latif’tir. Lütfü ve keremi bol olan O’dur. Rabbim sonsuz lütuf ve hikmet sahibi olandır. İnsan yaratılan en üstün Devamı…

EL ALİM

Bilgisi ezeli ve ebedi olan; olmuş ve ileride olacak; gizli, aşikar her şeyi en iyi bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen, her şeyi hakkıyla bilen manası içerir. Cenab-ı Hak her şey’in, içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını en iyi bilen Alim’dir. Allah’ın bilgisine sınır yoktur. O, her şeyi bilir. Olmuşları Devamı…