mal
 • İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın

  İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın

 • Allah’ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim

  Allah’ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim

 • Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olana bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayın

  Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olana bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayın

 • Kadın; malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı olmak üzere dört sebepten dolayı nikahlanır, sen bunlardan dindar olanı seç ki; huzurlu olasın

  Kadın; malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı olmak üzere dört sebepten dolayı nikahlanır, sen bunlardan dindar olanı seç ki; huzurlu olasın