onlar mahzun da olmayacaklardır
  • Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yolda sapmadan yürüyenler için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır

    Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yolda sapmadan yürüyenler için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır