utanma
  • İman altmış veya yetmiş kadar bölümdür, bunların en üstünü la ilahe illallah demektir, en aşağısı ise zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır, utanmak imandan bir bölümdür

    İman altmış veya yetmiş kadar bölümdür, bunların en üstünü la ilahe illallah demektir, en aşağısı ise zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır, utanmak imandan bir bölümdür