yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen