Her kim zikrimizden yüz çevirirse, ona sıkıntılı bir geçim vardır

 Her kim zikrimizden yüz çevirirse, ona sıkıntılı bir geçim vardır